SPEAKERS

Yoshihiro Abe

(JP) 競技ヨーヨー選手

Sorry, this entry is only available in Japanese.

TEDxSapporo 2019

Yasunaga Ogita

Tsutomu Uematsu

Shion Araya

Koyo Hashimoto

Masaya Asai

Kaoru-Tsukamoto

Kaoru Tsukamoto

Atsushi Kanazawa

Yuusuke Karasawa