SPEAKERS

Shion Araya

(JP) 競技ヨーヨー選手

Sorry, this entry is only available in JP.

TEDxSapporo 2019

Yasunaga Ogita

Tsutomu Uematsu

Koyo Hashimoto

Yoshihiro Abe

Masaya Asai

Kaoru-Tsukamoto

Kaoru Tsukamoto

Atsushi Kanazawa

Yuusuke Karasawa