SPEAKERS

Atsushi Kanazawa

(JP) 酪農教育ファームファシリテーター

Sorry, this entry is only available in Japanese.

TEDxSapporo 2019

Yasunaga Ogita

Tsutomu Uematsu

Shion Araya

Koyo Hashimoto

Yoshihiro Abe

Masaya Asai

Kaoru-Tsukamoto

Kaoru Tsukamoto

Yuusuke Karasawa